Vrijheid is het grooste goed!_-..

19-12-2014 00:12
Vriendinnen en vrienden,
Ben ik ze allemaal kwijt?
Mijn dochter nooit,
Ik heb haar lief
 
Zij oude ziel zo vol liefde 
Als een rivier stroomt,
ze door mij heen! 
 
Tijd voor mezelf,
om mezelf te ontplooien, mijn levensopdracht!
 
Onvoorspelbaar
is
oneindig lief hebben...

Van mijn hand Robert Johannes Taal 18-12-2014